Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver mandag kl. 13.00                             Gymnastik

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Onsdag den 3. april kl. 13.30 
Tøj. og skosalg - forårsmoden præsenteres

Fredag den 12. april kl. 12.00
Påskefrokost
Tilmelding uge 14 på Mårsø Centeret mellem kl. 11 og 12.

Søndag den 14. april kl.  13.00
Påskemarked med mange boder.

Onsdag den 1. maj kl. 13.00
Påskeleg

 

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne

 

Hagested/Tuse Pensionistforening


Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

 Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer : 

Tirsdag den 4. juni
Afgang fra Holbæk kl. 8.30 - Tuse kl. 8.45

Tur til Sofiero Slotspark, som især er kendt for sine mange blomstrende rododendroner.
Pris 300 kr. inkl. spisning.
Tilmelding fra 20. - 25. maj. Tlf. 28973205 
 Feedback

Sidst opdateret

05.04.2019

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen