Spring til indhold

Lokalbladet Hagested Nyt

Hagested Nyt er et lokalt blad, der gratis omdeles i hele lokalområdet - Gl. Hagested, Ny Hagested, Hagested Huse, Mårsø, Audebo og Gurede.

kort over lokalområdet

Bladet udkommer 6 gange om året.

Indlæg sendes til:
Har du noget, som du gerne vil have med i bladet., så kontakt redaktør Ida Møller på mail idapeter@vip.cybercity.dk

Med i redaktionen er:
Ida Møller tlf. 2893 9813 idapeter@vip.cybercity.dk
Loa Kopling tlf. 51 17 37 05 joergen.madsen@mail.dk
Jonna Nielsen tlf. 4270 0393 jkj.hagested@mail.dk
Hanne Valentinussen tlf. 5182 5550 valentinussen@hotmail.com

 

Bladet udkommer 6 gange om året og finansieres af indtægter fra annoncer.

Læs bladet her:

Udkomne blade i 2021

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5

Udkomne blade i 2020

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6

Udkomne blade i 2019

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3 
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6

Udkomne blade i 2018

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6

Udkomne blade i 2017

Blad nr. 1
B
lad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6

Udkomne blade i 2016

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6

 

Udkomne blade i 2015

Blad nr. 1
Blad nr. 2 
Blad nr. 3 
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6


Udkomne blade i 2014

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4
Blad nr. 5
Blad nr. 6Feedback

Sidst opdateret

03.10.2021

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen