Aktiviteter for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Mårsø Områdecenter

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil
Hver tirsdag kl. 13.30                               Strikkedamer
1 og 3. tirsdag kl. 14.00                            BOVLS eller KROL
Hver onsdag kl. 10.00                               EDB                           
Onsdag i ulige uger kl. 13.30                     Andagt
Onsdag i lige uger kl. 13.30                       Kaffe og hygge
Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer
Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls
Hver fredag kl. 13.30                                Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:
15. oktober kl. 13.30       Kaffe og hygge
18. oktober kl. 13.30       Danmarks bedste fortæller NIS BOESDAL kommer på besøg. Entre, kaffe/kage 100 kr. Øl og vand kan købes for 10 kr.
27. oktober kl. 9.30         Morgenbord
28. oktober kl. 13.30       Café

  1. november kl. 13.30    Modeopvisning
12. november kl. 13.30    Kaffe og hygge
24. november kl. 9.30      Morgenbord
26. november kl. 13.30    Julemarked
28. november kl. 13.30    Café

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne.

 Hagested/Tuse Pensionistforening

Det koster 125 kr. om året i kontingent.
Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet.
til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen.

Kommende arrangementer

   

3. oktober 2017

Afgang Holbæk 11:30

Afgang Tuse 11:45

Løvfaldstur til Knud Rasmussens hus

Kaffe i Halsnæs Bryghus.
Pris: 150 kr. inkl. kaffe og kag
Tilmelding fra: 19. – 24. september.
Tlf. 28 97 32 05 

13. november 

Kl. 14

Fra Venstrebladet over byrådet til regionalradioen

Henning Nielsen fortæller om sit liv.
Pris: kr. 60 inkl. kaffe og kage
Tilmelding senest 5. november
Adgang for alle 

4. december 

Kl. 11.30

Julegudstjeneste og julefrokost

Pris: 175 kr. inkl. spisning
Tilmelding senest 25. november.
 Tlf. 28 97 32 05 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.09.2017

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen