Frivillige i Lokalområdet

I Hagested har vi for tiden 3 frivilligheds-grupper. "Græsrødderne", "Skraldekællingerne" og "Gadekærslauget".

"Græsrødderne"
tager sig af at slå og vedligeholde stierne i området og vedligeholde broen over kanalen.

 "Skraldekællingerne" 
Den første tirsdag i hver måned går "Skraldekællingerne" en tur rundt gennem Hagested by. Selv om det ikke burde være nødvendigt at samle skrald op efter andre, så kan vi berette, at der er et behov. Vi samler mellem 8 og 10 kg. affald pr. gang, hovedsageligt papir, pap, flasker, dåser cigaretskod og hundeposer.

"Gadekærslauget".

er en gruppe, som sørger for, at der er pænt og rydeligt omkring gadekæret.

Hvad kan DU gøre?

Har du lyst, og kan du afse lidt tid til at hjælpe med fælles opgaver for at gøre Hagested til et godt op pænt område at bo i, eller har du ideer til andre frivillige aktiviteter, så kontakt Jens-Knud Nielsen - tlf. 5946 0393 eller på mail jkj.hagested@mail.dk


Samtidig med at du gør en god gerning, træffer du nye mennesker og får et godt socialt samvær og en hyggelig snak.Feedback

Sidst opdateret

12.04.2016

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen

"Græsrøddernes" arbejdsdage 2017

Grejbanken er booket i disse perioder
5. - 8. maj - græsslåning
30. juni - 3. juli - græsslåning og klipning af læhegn.
11. - 14. august - græsslåning og bromaling
22. til 25 september - græsslåning og afslutning på sæsonen.
Man binder sig naturligvis ikke til alle dage - en halv eller en enkelt dag er også en stor hjælp.

ALLE er velkomne til at være med til at holde vores stier og grønne områder fine og brugbare.
Kontakt Jens-Knud på tlf. 5946 0393 og hør nærmere.

Affaldsindsamlingsdag i lokalområdet

Søndag den 2. april 2017

I år mødte der 17 friske indsamlere, som til sammen fik fjernet 42 kg. affald henholdsvis i Hagested og i Mårsø. 
Efterfølgende hyggede man sig i cafeteriet ved hallen med en sildemad og lidt "lunt".

TAK til de fremmødte for deres indsats.

 

Ny selvkørende slåmaskine til "Græsrødderne"

Nu er vi også blevet motoriseret med egen selvkørende slåmaskine, så arbejdet bliver en "leg". Vi har været så heldige at få midler fra Velux Fonden, en pulje til "Aktive ældre i naturen", som administreres af Frilufts Rådet.