Audebo Deponi og BioVækst

KARA/NOVEREN - Audebo Deponi og BioVækst er beliggende på Hagensholmvej 7 og modtager affald fra hele Kara/Noverens område.

Virksomheden omfatter et stort område, hvor der deponeres affald samt et Bio-anlæg til omsætning af bioaffald.
virksomhedens hjemmeside kan du læse meget mere om anlægget.

Virksomheden har et system som time for time beregner, hvorledes lugt fra vores mange forskellige aktiviteter spredes afhængigt af vejrforholdene.

På dette link kan du følge situationen.

LUGTGENER
Har du problemer med lugtgener vil virksomheden gerne have det oplyst, så hvis du mærker syrlig stank, ring straks til Tonny Golsklint - tlf. 4331 3004 eller Carsten Mkkelsen på tlf. 2161 3048 eller send en mai til  info@biovaekst.dk

Udvidelse af Virksomheden
BioVækst er for tiden i gang med planer for en større udvidelse af komposterings anlægget og det planlægningsmæssige arbejde er i gang i kommunen. Der udarbejdes Kommuneplantillæg, Lokalplan, Miljøvurdering og godkendelse.
Udvidelsen vil bevirke, at processen med komposteringen foregår i en bygning med luftfiltre, så lugtgener minskes væsentligt. I dag foregår det under åben himmel. 

Virksomheden oplyser, at området kan glæde sig - mængderne som behandles bliver større men generne mindre.

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen