Lokalbladet Hagested Nyt

Hagested Nyt er et lokalt blad, der gratis omdeles i hele lokalområdet - Gl. Hagested, Ny Hagested, Hagested Huse, Mårsø, Audebo og Gurede.

kort over lokalområdet

Bladet udkommer 6 gange om året.

Indlæg sendes til:
Har du noget, som du gerne vil have med i bladet., så kontakt redaktør Ida Møller på mail idapeter@vip.cybercity.dk

Med i redaktionen er:
Ida Møller tlf. 5949 8999 idapeter@vip.cybercity.dk
Loa Kopling tlf. 51 17 37 05 joergen.madsen@mail.dk
Jonna Nielsen tlf. 5946 0393 jkj.hagested@mail.dkFeedback

Sidst opdateret

25.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen