Hagested Lokalforum/Beboerforening

Foreningen er for alle i LOKALOMRÅDER. Hagested Lokalforum/Beboerforening er nedsat som bindeled mellem lokalområdet og kommunen – for at skabe bedre dialog mellem borgerne og politikkerne.

Hagested Lokalrådet og Hagested Beboerforeningen blev på et borgermøde den 14. april 2015 sammenlagt til en forening - Hagested Lokalforum/Beboerforening
Se vedtægterne for foreningen og referat fra Borgermødet her.

Lokalforum/Beboerforening tager sig bl.a. affølgende:
at formidle demokratiet i Lokalområdet,
at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen,
at tage sager og problematikker op, hvis borgerne henvender sig med deres ønsker og iagttagelser. Det kan være trafikspørgsmål, skole/børnehus, foreningsliv, kultur m.v.
at indkalde til borgermøder, når der er noget vigtigt, som bør drøftes i lokalområdet
at være "vagthund", hvis kommunen påtænker tiltag, som ikke har lokalområdets interesser, 
at støtte frivilligt arbejde og lokale foreninger, både med rådgivning og økonomisk.
at vælge medlemmer til bestyrelserne for Den selvejende Institution Hagested Hallen og Den selvejende Institution Hagested Forsamlingshus.
at arrangere sociale arrangementer.

Vil DU være medlem, så kontakt en af bestyrelsens medlemmer. Årligt kontingent er 75 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen består af:
Per Rasmussen - Formand - tlf. 5946 0250
Jens-Knud Nielsen - Næstformand - tlf. 2166 7893
Christina Hardis - Regnskabsfører
Dorte Ravnholdt
Sekretærfunktionen står Hagested Nyt for.

 Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen

Hvidbog for Hagested Lokalområde

Der er igangsat arbejde med udarbejdelse af en Hvidbog for Hagested Lokalområde.

Her kan du læse mere om arbejdet.

Har du lyst til at deltage i udarbejdelse af hvidbogen, så kontakt Jonna Nielsen på tlf. 5946 0393. 
Hvis du har lyst til at være med at lægge den på hjemmesiden, så kontakt også Jonna Nielsne.