Hagested Lokalområde

Hagested er et af Holbæk kommunes 18 lokalområder. Ud over Hagested by består lokalområdet af landsbyerne Ny Hagested, Hagested Huse, Hagesholm, Audebo, Gurede, Mårsø og Mårsø Huse. I området bor ca. 1250 beboere.

Bebyggelse 
I Hagested by er der både den gamle bebyggelse, ny parcelhusbebyggelse med bl.a. storparceller, mindre dyrehold er tilladt. Der ud over er der lejligheder - både små og store.

Trafikforhold
I Tuse - ca. 4 km. syd for Hagested kan du køre på RUTE 21. Motorvej mod København og motortrafikvej til Odden.

Der er desuden togforbindelse - èn gang i timen - fra Ny Hagested til Holbæk og Nykøbing Sjælland og busforbindelse i lokalområdet.

Skole og børneinstitutioner.
Børnene går i skole i Tuse skole, hvortil der er busforbindelse.

Hagested Naturbørnehus
er en integreret institution med både børnehave og vuggestue.

Natur og stier
Hagested-området ligger midt i den skønne natur.
Her kan du se et kort over stier i området (link til kort)

Der er mange mulighed for at færdes på stierne i området og i respekt for naturen nyde dyr- og fuglelivet der. Med broen over Kanalen, er der skabt mulighed for at komme på skovtur på den nordlige side af kanalen.

Cykelruter i området
Der er skabt mulighed via stier at køre under rute 21 - videre mod Gislinge. Endvidere er der cykelsti langs kanalen til Audebo, hvor Isefjordsstien løber.
 Her kan du se kommunens planer for Hagested-området
Link til kommuneplanen 

Kultur og sport
I Hagested er der både forsamlingshus, kirke og en hal, så der er gode muligheder for sport og kulturelle arrangementer.

Se her på hjemmesiden under "Det sker" og"Fritidsaktiviteter"

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2016

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen