Stier i lokalområdet

I og omkring Hagested er der mange gode stier både til en rask travetur, løb og cykleture.

Nyd naturen og stierne i området

Omkring Hagested er der en flot natur med engarealer og et rigt dyreliv.

Her kan du se et kort over stierne i området.

Der er stiforbindelse fra Nykøbingvejen ned ad Engstien og ud til Landkanalen.

Der er lavet en meget flot og robust bro over landkanalen, så man kan gå eller cykle over kanalen og videre langs kanalen enten til Audebo eller til Øvej.

Fra Øvej er der forbindelse under motortrafikvejen og videre til Gislinge.

Vælger man at tage den anden vej, så kommer du til Audebo, hvor der er stiforbindelse på toppen af dæmningen og videre mod Nykøbing.

Der er også mulighed for en tur i skoven lige på den anden side af kanalen. Går man der, møder man ofte fasaner og rådyr, så det er vigtigt at man færdes stille og roliigt.

Stien langs kanalen er lige istandsat og blevet bedre at færdes på.

Sti langs kanalen istandsat

LØSE HUNDE i området.

Du må ikke færdes i området og på stierne med løse hunde - de skal ALTID føres i snor. Løse hunde forstyrer dyrelivet og er til gene for andre som færdes i naturen - så vis dette hensyn - hold hunden i snor.

Det kan i øvrigt  medføre bøde, hvis man ikke overholder disse regler.
At glemme hundesnoren kan i flg. hundeloven koste 2000 kr.Feedback

Sidst opdateret

16.04.2017

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen

"Græsrøddernes" arbejdsdage 2017

Grejbanken er booket i disse perioder
5. - 8. maj - græsslåning
30. juni - 3. juli - græsslåning og klipning af læhegn.
11. - 14. august - græsslåning og bromaling
22. til 25 september - græsslåning og afslutning på sæsonen.
Man binder sig naturligvis ikke til alle dage - en halv eller en enkelt dag er også en stor hjælp.

ALLE er velkomne til at være med til at holde vores stier og grønne områder fine og brugbare.
Kontakt Jens-Knud på tlf. 5946 0393 og hør nærmere.