Gadekærslauget

En gruppe borgere omkring gadekæret slår græs og holder pænt og ryddeligt.