"Kaffedamerne"

6 aktive damer, der smøger ærmerne op og tager fat.

Vi dækker op, rydder af og vasker op og ved særlige arrangementer er der hjælp fra nogle ekstra frivillige.

Onsdage i lige uger laver vi kaffe og kage (købt eller hjemmebagt)
Arrangementerne er velbesøgt. Der synges under ledsagelse af musik på harmonika, drikkes kaffe, og synges måske lidt mere efter kaffen. Efter arrangementerne følger vi ofte nogen af de gangbesværede hjem.

Tøj- og skosalg arrangeres ca. 4. gange årligt. 
Vi går gerne catwalk, så man rigtig kan se tøjet.

Vi holder påskemarked og julemarked og sørger for, at der kommer nogle, som har lyst til at stille boder op med påsketing eller juleting. Vi sælger kaffe/kage eller gløgg/  æbleskiver.

Så holder vi sommerfest og høstfest, hvor de ældre fra Centeret og andre interesserede kan invitere deres familier med. Vi dækker fint op, og sørger for, at bestille mad, vin, vand og øl.

Ca. en gang årligt har vi enten en sanger eller en foredragsholder til at underholde. Her serveres der igen kaffe og kage.

Udsmykning med blomster ved hoveddøren og på bordene sørger vi også for.

Til jul udleverer vi julegaver, der er fint pakket ind. 

Alle er hjerteligt velkomne til vores arrangementer.

Vi er meget glade for at gøre en forskel.