Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter 

Mandag kl. 10.00 Gavespil

Mandag kl. 13.00 Stolegymnastik og efterfølgende hygge og kaffe

Tirsdag kl. 13.30 Strikkedamer

Onsdage i lige uger kl. 13.00 Kaffe, hygge og sang

Onsdage i ulige uger kl. 13.00 Musik og hygge v/ Mikkel Vale

Andre arrangementer:
Torsdag den 17. november kl.13.30 - 75 års fødselsdagsfest.
Lørdag den 26. november kl. 13.00 - Julemarked

           

Hagested/Tuse Pensionistforening

Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail:  bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Planlagte arrangementer i 2022

Udflugt til Audebo Pumpestation 18. oktober

Vi besøger Audebo pumpestationen og Arne Andersen fortæller dens historie.
Derefter frokost på restaurant Udsigten.
Besøg hos Ruth og Kaj Andersen, Gislinge kartoffelpakkeri.
Pris: 300 kr. inkl. spisning
Tilmelding fra 05.-10. oktober til Bende tlf. 28 97 32 05
Afgang Holbæk 9.15, Tuse 9.30.

Amazonas. Af Michael Falkendorf 14. november kl. 14    
Michael Falkendorf fik i 2003 opfyldt sin drengedrøm om at se Amazonjunglen.
Han fortæller om sine spændende oplevelser med billeder og film af den flotte
natur, samtidig med at han fortæller om livet for dyr og mennesker i Amazonas
jungle. I hører om Andesbjergene, den lille landsby Xixuau i den nordvestlige
Brasilien og om sumpområdet Pantanal.
Pris: 80 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding senest 8. november til Bende tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle

 Feedback

Sidst opdateret

11.10.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen