Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter 

Mandag kl. 13.00 Stolegymnastik og efterfølgende hygge og kaffe

Tirsdag kl. 13.30 Strikkedamer

Tirsdag kl. 14.00 Krolf (1. og 3 tirsdag i måneden)

Onsdage i lige uger kl. 13.00 Kaffe, hygge og sang

Onsdage i ulige uger kl. 13.00 Musik og hygge v/ Mikkel Vale

Torsdag kl. 13.30 Strikkedamer

Torsdag kl. 14.00 Skåle

Andre aktiviteter       

Onsdag den 1. juni kl. 13.00                     Tøjsalg

Fredag den 24. juni kl. 17.00                    Sct. Hans fest

                                               

Hagested/Tuse Pensionistforening

Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail:  bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Planlagte arrangementer i 2022
Vi starter op igen efter sommerferien

 Feedback

Sidst opdateret

26.05.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen