Projekter

Her beskrives de projekter der er i gang i Hagested.

 
Shelterpladsen består af 2 shelters, bålhytte, overdækket læskur samt et muldtoilet.
 

 Pladsen blev renoveret i 2020, hvor "Græsrødderne" har lagt nyt græstag på begge shelter og på læskuret.

"Græsrødderne har også opsat  hegn mod Nykøbingvej,  så nu er der ikke fare for, at børn, som leger på pladsen, løber ud på vejen.

Der er også  ført både vand og el frem til shelterpladsen, så man kan  både kan få tanket vanddunken op og opladet sin telefon.

Der er kommet nyt tag på bålhyggen

Der er opsat et muldtoilet.

Pladsen kan benyttes af alle, men tag hensyn til hinanden og efterlad den i pæn og ryddelig stand.

I efteråret 2017 blev multibanen ved Hallen indviet på Naturens Dag.
 

Hagested Hallen har i sommeren 2017 etableret en multibane, som frit kan benyttes af allle, der har lyst til lidt motion og en sjov gang bold.

Natur Børnehuset benytter også banen, så de mindste får også glæde af den nye bane.

Etablering af hundelegeplads på arealet ved Børnenes Frugthave på Grydebanken
 

"Græsrødderne" har i samarbejde med et par hundeejere  etableret hundelegepladsen, som vi håber, at både hunde og hundeejerne vil få glæde af.

Her kan hundene boltre sig og få en god løbetur - uden snor, mens hundeejerene tager sig et hvil på borde/bænkepladsen.

I Hagested er der mange muligheder for at komme rundt i naturen. Der er et godt stinet for både gående og cyklister.
 

Her kan du læse mere om stierne og se et kort, som viser områdets stier.

 

Istidsruten er en cykelrute rundt i Istidslandskabet på Sjælland.

Ruten, som indvies i foråret 2020 går gennem vores lokalområde fra Nykøbingvej ned af Engstien til broen over kanalen og videre til Audebodæmningen. 

Den åbner op for turister, som kan bruge shelterplads og alle de lokale stier.

Her kan du se Istidsrutens forløb - 390 km gennem sjællands smukke landskab.

Du kan også nøjes med en god cykeltur rundt ad Istidsruten og Fjordstien
 

 

Læs mere på istidsruten.dk

 
 
Naturens dag er en landsdækkende kampagne for at sætte NATUREN i centrum.
 

Hvert år står Hagested Lokalforum/Beboerforening med hjælp fra mange institutioner og frivillige i dette arrangement. Der plejer at være stor tilslutning til denne dag, som ofte begynder med morgenkaffe i forsamlingshuset og herefter forskellige aktiviteter i NATUREN og som afsluttes med fællesspisning på shelterpladsen.

 

Senest opdateret 07-11-2023