Spring til indhold

Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus

Huset er bygget i 1956. Huset har 3 lokaler i forskellig størrelse og er anvendelig til mange formål, bl.a. møder, fester og andre aktiviteter.

Hvem er vi? og hvad vil vi?

  • Vi er lokalbefolkningens hus og vi vil være et åbent hus, hvor der er plads til alle, hvor der næsten ingen begrænsninger er, men mange, mange muligheder.
  • Vi vil bidrage til inspiration og sætte vores spor i lokalsamfundet og samfundsudviklingen.
  • Vores mål er, at bevare Huset til de kommende generationer – vi vil udvikle med nye spændende tiltag – vi vil fastholde de gamle traditioner – alt dette med respekt for historien.
  • Vi vil samarbejde med alle i lokalområdet, Hallen, foreningerne , børnehuset og kirken m.m., således, at  vi får et fælles fodslag og kan stå fælles om fremtiden.
  • Vi vil fastholde aktiviteter i gymnastiksalen, som dans og gymnastik og samarbejdet med HG29 og andre.
  • Vi vil fastholde huset, som et sted hvor alle kan holde deres fest med en dygtig og innovativ vært.
  • Vi vil gøre huset attraktiv til andre arrangementer som f.eks. børnefødselsdag m.m.
  • Vi vil synliggøre os med en informativ folder og på alle mulige medier.
  • Vi kan arrangere kulturelle arrangementer, som teater, læseklub/ bogbyttecentral, foredrag/ musik og kunstklub m.m.
  • Vi kan arrangere spilleklub ( f.eks. dart, kort m.m.), strikkeklub, loppemarked af forskellig art, børneparkering, bankospil , vild med dans m.m.

Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus ejes af Hagested Lokalforum/Beboerforening
Huset drives af en bestyrelse for huset. 

Formand for bestyrelsen: Loa Kopling
e-mail joergen.madsen@mail.dk tlf. 5117 3705

Generalforsamling den 19. februar 2015.
Læs referatet her.

Efter at Beboerforeningen i 2015 købte Forsamlingshuset for 1 kr er forsamlingshuset underlagt Beboerforeningen og aflægger regnskab og beretning ved Beboerforeningens årlige generalforsamling.

Ønsker du at kontakte Husets vært for leje og aftale om afholdelse af arrangementer, så kontakt  Helle Westerbye-Juhl på tlf. 
3055 2008. Du kan også besøge Huset i Hagested, Kultur og Forsamlingshusets hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

25.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen