Spring til indhold

Arrangementer og nyheder

Du kan her se en fortegnelse over aktuelle nyheder og arrangementer
Affaldsindsamling søndag den 26. marts 2023

Igen i år står Hagested Beboerforeningfor  den årlige affaldsindsamlingsdag.
Man håber at mange møder op ved Hagested Hallen eller Mårsø Centeret kl. 10 og giver en hånd med.
Efterfølgende er der lidt godt til maven og en tår at drikke i Hallens Cafeteria.

Generalforsamling Hagested Lokalforum og Hagested Beboerforening

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Huset i Hagested
Der indkaldes til ordinær generalforsamling.
Dagsorden i flg. gældende vedtægter.

Konfirmation i Hagested Kirke

Søndag den 7. maj kl. 11.00

Konfirmation i Hagested Kirke

Torsdag den 18. maj kl. 11.30Feedback

Sidst opdateret

11.10.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen