Spring til indhold

Fakta om Hagested lokalområde

Hagested er et af Holbæk kommunes 18 lokalområder. Ud over Hagested by består lokalområdet af landsbyerne Ny Hagested, Hagested Huse, Hagesholm, Audebo, Gurede, Mårsø og Mårsø Huse.

I lokalområdet bor der  ca. 1250 borgere.

Lokalområdets udbredelse
Ud over Hagested by består lokalområdet af landsbyerne Ny Hagested, Hagested Huse, Hagesholm, Audebo, Gurede, Mårsø og Mårsø Huse.

Bebyggelse 
Hagested by består af den gamle bebyggelse og senere er der kommet parcelhusbebyggelse. En del af disse er storparceller, hvor mindre dyrehold er tilladt.
Desuden er der en del lejeboliger - både små og store.

Trafikforhold
I Tuse - ca. 4 km. syd for Hagested, kan du køre på RUTE 21. Motorvej mod København og motortrafikvej til Odden.

Der er desuden togforbindelse - èn gang i timen - fra Ny Hagested til Holbæk og Nykøbing Sjælland og busforbindelse i lokalområdet.

Skole
Børnene fra lokalområdet går i Tuse skole, hvortil der er busforbindelse.

Hagested Natur Børnehus 
er en integreret institution med både børnehave og vuggestue.

Kultur og sport
I Hagestedfinder du Huset i Hagested, kultur og forsamlingshus , Hagested Hallen og Hagested Kirke, så der er gode muligheder for sport og kulturelle arrangementer.
I Aktivitetshuset - de gamle skolebygninger - huser flere foreninger, som også integreret sig i lokalområdet.

Natur og stier
Hagested-området ligger midt i den skønne natur.
Her kan du se et kort over stier i området (link til kort)

Der er mange mulighed for at færdes på stierne i området og i respekt for naturen nyde dyr- og fuglelivet der. Med broen over Kanalen, er der skabt mulighed for at komme på skovtur på den nordlige side af kanalen.

Cykelruter i området
Der er skabt mulighed via stier at køre under rute 21 - videre mod Gislinge. Endvidere er der cykelsti langs kanalen til Audebo, hvor Isefjordsstien løber.

Her kan du se kommunens planer for Hagested-områdeFeedback

Sidst opdateret

25.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen