Spring til indhold

Orientering

Tour de France gennem Hagested og byfest hele dagen
lørdag den 2. juli 2022

Læs om arrangementet og se programmet i et særnummer af Hagested Nyt.

Bemærk der er en mindre ændring i forhold til det trykte program: De 5 helikoptere er reduceret til 4 og de ankommer ca. 30 minutter før rytterne, dvs. ca. kl. 13.00

Se FILM og VIDEOER fra lokalområdet:

TV-øst video fra Naturens dag 2018

Se videoen fra Naturens dag i 2017 

 

Hvidbog for Hagested lokalområde

Hagested Lokalforum/Beboerforening har udarbejdet en hvidbog for lokalområdets fortid, nutid og fremtid.

Læs hvidbogen

Læs den trykte udgave af hvidbogen