Velkommen til Hagested Lokalområde

Vi spirer, vi gror, vi blomstrer

Hagested Flyveplads

Hvidbog for Hagested

Hagested Lokalforum/Beboerforening har udarbejdet en hvidbog for lokalområdets fortid, nutid og fremtid.

Læs hvidbogen

Læs den trykte udgave af hvidbogen