Spring til indhold

Orientering

Generalforsaklinger
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19
i Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
Hagested Lokalforum og efterfølgende 
Hagested Beboerforening
Læs om Hagested Lokalforum her
Læs om Hagested Beboerforening her

Se FILM og VIDEOER fra lokalområdet:

TV-øst video fra Naturens dag 2018

Se videoen fra Naturens dag i 2017 

 

Hvidbog for Hagested lokalområde

Hagested Lokalforum/Beboerforening har udarbejdet en hvidbog for lokalområdets fortid, nutid og fremtid.

Læs hvidbogen

Læs den trykte udgave af hvidbogen