Spring til indhold

Hagested Lokalforum

Hagested Lokalforum er for alle som har interesse i at støtte foreningens formål.

Hagested Lokalforum blev stiftet den 19. juni 2019 på et offentligt møde, hvor vedtægten blev godkendt. Se vedtægten her.
Se  ny vedtægt med ændringer godkendt på generalforsamlingen den 16. september 2020.

Indtil da, havde Hagested Lokalforum været en forening med navnet Hagested Lokalforum/Beboerforening.
Årsagen til stiftelse af den nye forening var, at kommunens regler for godkendelse af et lokalforum, samt for udbetaling af kommunalt tilskud var, at alle med interesse i at støtte foreningens formål skulle være medlem uden kontingentbetaling.

Foreningens formål:
at
 understøtte en åben debat om lokalområdet i samarbejde med øvrige foreninger i området sammen med politikerne og medarbejdere i Holbæk Kommune.
at fordele tilskud fra Holbæk kommune, til lokale foreninger efter ansøgning.

Der afholdes et årligt møde i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen:
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen:
På generalforsamlingen vælges medlemmer blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen består af 3 personer, 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Der er mindst en person på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen består af:
Formand: Mogens Toftegaard Petersen. 
mail: mogenst@petersen.mail.dk - tlf. 61660417.
Kasserer: Hanne Hardis og medlem Martin Bjerring Iversen.

Den tidligere forening Hagested Lokalforum/Beboerforening
Er du interesseret i at læse om den tidligere forening, så følg dette link.        


Referater fra tidligere offentlige møder  kan ses her.

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.08.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen