Hvidbog for Hagested lokalområde

Arbejdet med udarbejdelse af hvidbogen for Hagested lokalområde er nu afsluttet.

 

Læs hvidbogen

Kom til offentligt møde i forsamlingshuset den 20. februar 2018 kl. 19. Her vil Lokalforum/Beboerforeningen præsentere hvidbogen.