Spring til indhold

Orientering

 Naturens dag den 13. september 2020 på shelterpladsen. Gratis morgenkaffe kl. 9 og borgmesterbesøg kl. 11 - glæd jer.
Se hele programmet her

Hagested Lokalforum og Hagested Beboerforening holder generalforsamling 16. september 2020 kl. 19.30 i Huset i Hagested.
Se indkaldelse her

Se FILM og VIDEOER fra lokalområdet.

TV-øst video fra Naturens dag 2018

Se to små videoer, der viser lidt om livet i Hagested, en fra Naturens dag i 2017 og
en der viser en cykeltur på stisystemet i området:
 

Hvidbog for Hagested lokalområde

Hagested Lokalforum/Beboerforening har udarbejdet en HVIDBOG for lokalområdes fortid, nutid og fremtid.

 

Læs hvidbogen