Muligheder for udvikling

Muligheder for udvikling (i gældende planlægning)

Lokalplanområder i Hagested

Nuværende muligheder for bebyggelse er:

  1. Udstykning af Hardis areal (6.B06) Kommuneplanramme muliggør boliger i den vestlige del af arealet.
  2. Bebyggelse af det gamle lucernemelsfabriks areal ved Nykøbingvej. Kommuneplanramme 6.BE01, muliggør bolig og erhverv.
  3. I Ny Hagested findes muligheder for at bygge nyt i form af parcelhuse og dobbelthuse ved Th. Bartholins Have. Kommuneplanramme 6.B09 og lokalplan 6.10, muliggør boliger.
  4. Der er landsbyafgrænsninger for landsbyerne Mårsø Landsby, Gurede og Audebo. En landsbyafgrænsning betyder at der evt. i begrænset omfang, kan opføres nye boliger inden for den afgrænsede landsby.

 

Link til Kommuneplan: Kommuneplan 2021 

Link til beskrivelse af lokalområdet i ny Kommuneplan: Lokalområde Hagested

Senest opdateret 29-03-2022