Hvad er en hvidbog?

Vi har valgt begrebet hvidbog fordi vi ønsker at belyse sammenhænge i vores lokalsamfund bygget op som en status over eksisterende forhold kombineret med ønsker for den fremtidige udvikling.

Citat fra Gyldendals "Den Store Danske":

Hvidbog, kritisk dokumentation og partsindlæg over for offentligheden. En hvidbog belyser sammenhængene på et område, som er genstand for debat, og er ofte udformet som en statusrapport. Eksempler kan være regeringsrapporter om beskæftigelse og arbejdsløshed og EU-Kommissionens hvidbøger om det indre marked. Men ny politik fremlægges også i hvidbogsform. Samtidig er hvidbogen en populær betegnelse for debatindlæg fra interesseorganisationer og aktionsgrupper.

Ordet hvidbog: efter omslagets farve, vist opr. efter tysk Weißbuch, dannet i analogi med Blaubuch (blåbog), efter engelsk blue book, fordi man i 1600-tallet begyndte at udgive aktstykkerne fra det engelske parlament med blåt omslag efter farven i det kongelige våbenskjold.

Senest opdateret 31-01-2022