Spring til indhold

De 4 søjler

Kort beskrivelse af de 4 søjler, som er omdrejningspunktet i Hagesteds udvikling

Hagested lokalområdes 4 søjler

Når man tager et overordnet blik på Hagested og omegn, og ser på hele lokalområdets virke, kan dette naturligt inddeles i 4 søjler. Disse 4 søjler skal være grundlaget for den "røde tråd", der binder fællesskabet sammen i lokalområdet. Den røde tråd leder tanker og handling hen i mod naturen, som er omdrejningspunktet for udviklingen.

De 4 søjler er følgende:

  • Hallen
  • Forsamlingshuset
  • Naturbørnehuset
  • Frivillige/Foreninger/Kirken

 

 

Figuren illustrerer at alle søjler arbejder på tværs og sammen med hinanden, at de alle repræsenterer et lokalt mødested og at alle arbejder efter samme vision, strategi og handleplan, som er forankret hos Hagested Borgerforening/Lokalforum.Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen