Spring til indhold

Hvorfor denne hvidbog?

Her beskriver vi baggrunden for arbejdet med hvidbogen

Strategisk arbejde i Hagested lokalområde

Hagested Beboerforening/Lokalforum har taget initiativ til at udarbejde en hvidbog for lokalområdet. 

Der arbejdes med visioner, helheds tanker for lokalområdet samt et samarbejde alle imellem, således at lokalområdet har et fælles fodslag efter lukningen af skolen og usikkerhed omkring børnehuset.

Hvidbogen skal gøre det muligt for alle der bor i Hagested lokalområde, at se Hagested som en landsby i udvikling, der er i pagt med tiden og naturen og derved i fremtiden gøre det muligt, i fællesskab, at udvikle og skabe de faciliteter, der er til glæde og gavn for alle aldersgrupper.

Med baggrund i de forskellige foreninger kan alle udviklingsprojekterne gennemføres via aktive projektgrupper. Vi har et ønske og et mål om åbenhed, således at alle kan deltage i arbejdet, for at gøre Hagested lokalområde til et attraktivt sted at bo.

De fremtidige projekter skal have en kvalitet, der gør, at finansiering kan findes blandt andet via diverse fonde, og benyttelse af de forskellige faciliteter ikke er forbeholdt lokalområdet alene. 

Vi ønsker en ”rød tråd” i tanker og handling, der binder fællesskabet sammen med naturen i centrum. Ud fra tanken vi har viljen, men erkender også, at vi ikke kan alt og ikke skal have alt.

Hvidbogen skal være et redskab til borgerne i området, til interesserede tilflyttere, turister og til byrådet for planlægning af tiltag i lokalområdet.Feedback

Sidst opdateret

31.01.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen