Spring til indhold

Hagested Aftenhøjskole

Hagested Aftenhøjskole startede i 1952 og lever stadig i bedste velgåede

Historisk tilbageblik

Hagested Aftenhøjskole blev på initiativ af skoleinspektør Rasmus Fosgaard startet i 1952.

Hagested Aftenhøjskole er en foredragsforening hvor kendte og ukendte foredragsholdere fortalte om spændende emner og oplevelser. Der har gennem årene været mange forskellige emner på programmet bl.a. litterære-, historiske- og naturemner, rejseoplevelser og interessante fortællinger fra ”det virkelige liv”
Der holdes 9 foredrag i løbet af vintersæsonen - onsdag hver 14 dag.

Det har altid været Aftenhøjskolens motto og idé at holde prisen nede i et leje, hvor alle har økonomisk mulighed for at deltage.

En vigtig del af Aftenhøjskolens virke er også det sociale samvær. Der er altid indlagt en god lang kaffepause, hvor man kan nå at hilse på bekendte og drøfte, hvad der rører sig på egnen.

Aftenhøjskolen har altid været flittigt besøgt, hvilket viser, at der har været og stadig er behov for en sådan aktivitet. Det fremgår, at der ofte var 30 personer til foredragene, hvilket vi også i dag er - og ofte 40 personer.

Aftenhøjskolen har altid fungeret på frivillighedens basis. Der er ingen love og vedtægter og generalforsamlingen holdes på 5 min. den sidste aften.  Her aflægger kassereren regnskab. Der er nedsat et udvalg, som planlægger sæsonen og laver aftaler med foredragsholderne og i øvrigt indkalder til sæsonens aktiviteter. Udvalgets medlemmer har altid ”siddet” længe.

Oversigt over foreningens formænd

Rasmus Fosgaard, Hagested fra 1952 – 1985

Ejvind Pedersen, Hagested fra 1985 – 1987

Bent Holm Thomsen, Mårsø fra 1987 – 2011

Jonna Nielsen, Hagested fra 2011

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

01.02.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen