Spring til indhold

Hagested Gymnastikforening HG29

Foreningen startede i det herrens år 1929.
Fra start og frem til ca.1960 var gymnastik eneste aktivitet.
Senere  fra ca. 1960 startede håndbold op dels udendørs og dels indendørs i Hagestedgårds lade.Senere blev det flyttet til gymnastiksalen i forsamlingshuset.
I 1982-83 var byggeriet af Hallen i fokus.

I midten af 1980erne startede et godt socialt samvær op i form af dilletant udøvelse.
indtil år 2000.
Endvidere startede volley op i ca. 1985. Blandt de nyere aktiviteter er petanque
startet på den tidligere beachvolley bane. Petanquen begyndte i ca. 2010 , hvor der blev anlagt 4 gode baner.

Håndbold har desværre kastet håndklædet i ringen og indstillet aktiviteten.
Gymnastik har efter alle årene skåret ned til kun at have børnegymnastik.
Volley kører også på pumperne , men ny optimisme er spiret med start af yoga.

For fremtiden håbes på opgang for gamle idrætter også.

I det lejede lokale på den gamle skole tænkes på måske at etablere motionsrun eller spillelokale for computernørder.

Alt dette kan kun gennemføres hvis yngre frivillige stiller op, til aktiviteter såvel som bestyrelsen. 

Læse mere om foreningen på hjemmesidenFeedback

Sidst opdateret

01.02.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen