Spring til indhold

Hagested Lokalforum/Beboerforening

Foreningen er for alle i lokalområdet. Hagested Lokalforum/Beboerforening er nedsat som bindeled mellem lokalområdet og kommunen – for at skabe bedre dialog mellem borgerne og politikkerne.

Hagested Lokalråd og Hagested Beboerforeningen blev på et borgermøde den 14. april 2015 sammenlagt til en forening - Hagested Lokalforum/Beboerforening
Se vedtægterne for foreningen og referat fra Borgermødet her.

Lokalforum/Beboerforening tager sig bl.a. af følgende:
at formidle demokratiet i Lokalområdet,
at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen,
at tage sager og problematikker op, hvis borgerne henvender sig med deres ønsker og iagttagelser. Det kan være trafikspørgsmål, børnehus, foreningsliv, kultur m.v.
at indkalde til borgermøder, når der er noget vigtigt, som bør drøftes i lokalområdet
at være "vagthund", hvis kommunen påtænker tiltag, som ikke har lokalområdets interesser, 
at støtte frivilligt arbejde og lokale foreninger, både med rådgivning og økonomisk.
at vælge medlemmer til bestyrelserne for Den selvejende Institution Hagested Hallen og Huset i Hagested Kultur og Forsamlingshus. 
at arrangere sociale arrangementer.

Hagested Lokalforum/Beboerforening ejer Huset i Hagested  Kultur og Forsamlingshus. Huset drives af en bestyrelse for huset.

Lokalforum/beboerforeningen understøtter:

  • at foreningerne lever deres eget liv
  • at det er personer der deltager på tværs, og i flere forskellige sammenhænge
  • at visioner og den Røde tråd, for området drøftes i fælles forum
  • at løsninger kan findes via projektgrupper også uden at der dannes nye bestyrelser og vedtægter 

 

Herunder illustreret ved et træ, hvor Lokalforum/Beboerforeningen skal ses som midtpunkt for lokalområdets vækst og Lokalforum/Beboerforeningen ses centralt som Lokalområdets Tingsted.

   

 

Organiseringen af lokalområdet er illustreret på figuren herunder, hvor Lokalforum/beboerforeningen er den midterste og centrale ring. Alle medlemmerne i Lokalforum/beboerforeningen deltager aktivt både i lokalforum/beboerforeningen og i en anden kreds i Lokalområdet, som kan være en forening, kirken, kommunen, erhvervslivet i lokalområdet eller en gruppe borgere, som går sammen op et projekt. 

              

   

 

 Feedback

Sidst opdateret

01.02.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen