Spring til indhold

"Græsrødderne"

er en gruppe aktive personer - p.t. 8 personer, men alle er velkomne til at give en hånd med.

”Græsrødderne” startede så småt op i 2011, hvor de kun havde en le og en buskrydder, som man lånte sig til. Kun trampestierne blev slået. Nu er der 8 – 10 aktive personer, som både vedligeholder og slår græs på grønne områder, stier, og trampestier i området.

Læhegn langs stierne klippes, der reparerer huller på Engstien med stabilt grus og skraldespande langs stierne tømmes. Broen over landkanalen holdes med årlig sprøjtning med algefjerner, maling efter behov. Siv under broen slås ned. så de ikke skder broen..

4 gange i løbet af vækstperioden booker ”Græsrødderne” kommunens grejtrailer med diverse værktøjer og maskiner til udførelse af ovennævnte arbejde.

I 2015 fik ”Græsrødderne” et tilskud fra Veloxfonden til køb af en selvkørende slåmaskine, som de kan sidde på. Det gør arbejdet noget lettere og man er ikke afhængig af at kun at benytte Grejtraileren, men kan slå en ekstra gang, hvis der er behov.

I 2016 lagde ”Græsrødderne” omkring 180 timer i dette arbejde.

Der ud over kommer timer i forbindelse med afholdelse af Naturens Dag.

 ”Græsrødderne” er organisatorisk hjemmehørende under Hagested Lokalforum/Beboerforening.

 Af større projekter ud over ovennævnte har ”Græsrødderne” været foregangsmænd for disse projekter:

    • Anlæg af Borde/Bænkeplads på Grydebanken i 2013.

    •  Plantning og hegning samt fremtidig pleje af ”Børnenes Frugthave” på Grydebanken 2016

    • Arrangerer NATURENS DAG i samarbejde med Lokalforum/Beboerforening, Natur Børnehuset, Kirken og mange foreninger hvert år i september måned. Et landsdækkende arrangement, som Friluftsrådet inviterer til at deltage i.

    • Renovering af tag på 2 shelter og læskuret på shelterpladsen.

  

"Græsrøddernes" visioner og ønsker til projekter i fremtiden.

Istandsættelse og renovering på shelterpladsen
Ved uddeling af kommunens puljemidler 2017 fik Græsrødderne i Hagested 25.000 kr. til renovering af shelterpladsen.

En del er allerede udført, men der mangler stadig hegning mod Nykøbingvej, så Naturbørnehuset bedre bruge pladsen uden at være bekymret for at børnene løber op vejrn.

Opstilling af muldtoilet og etablering af en vand og el på shelterpladsen kommer, når økonomien er til det.

Når disse ting er bragt i orden, forventes, at pladsen vil blive attraktiv som primitiv overnatning for turister, især når Istidsruten kommer forbi. 

Pladsen fungerer også som samlingsplads ved forskellige aktiviteter, bl.a. Naturens Dag, og alle i byen kan frit benytte den.

Publicering af naturområdet og shelterpladsen
Opsætning af skilte på stisystemet, som viser mulighederne for at færdes i området og benytte stien langs kanalen – henholdsvis til Audebo og Gislinge.

Opsætning af bytavle, som fortæller om Hagested.

Publicering af shelterpladsen hos Dansk Vandrelav, Turistguiden, Primitive overnatninger i naturen og andre relevante steder.

Etablering af udendørs fitness-område – en 4 -5 redskaber.
Redskaberne kunne måske opstilles i nærheden af multibanen.

Haver på trekanten mellem Engstien og idrætspladsen
Naturbørnehuset og byens andre børn kunne dyrke lidt jordbær, ærter og andre spændende ting.


 

 Feedback

Sidst opdateret

01.02.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen