Spring til indhold

Offentlige transportmuligheder

Hagesteds trafik - Offentlig transport

Offentlig transport i lokalområdet

Nuværende offentlig trafik i Hagested området baserer sig på bustrafik langs med Nykøbingsvejen eller togtransport fra trinbrættet i Ny Hagested. Disse muligheder er helt centrale for borgere der ikke er selvbefordret og udgør en vigtig forbindelse primært med Holbæk. 

Flextrafik eller Flextur som Movia kalder sit tilbud til borgere i landområderne i Holbæk kommune er et værdifuldt supplement til den ordinære bustrafik. Transport til nærmeste større by vil være et vigtigt element hvis man skal kunne tiltrække ny borgere til et landområde. Fastholdelse af Flextrafik til en rimelig pris er derfor et naturligt krav.

Deleøkonomi er i hastig udvikling. Der findes i dag flere services hvor det er muligt at booke en delebil i en begrænset periode. ”LetsGo" er et eksempel herpå, men vil typisk kun fungere i større byområder. Det ville være et stort aktiv, hvis det var muligt at få stationeret en bil i vores område, som alle kunne bruge.

Se togplanen for Odsherred Banen linie 510R her

Se busplanen for bus 506 her

Se busplan for bus 560 herFeedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen