Hagested Kirke

Hagested Kirke er opført i slutningen af 1100 tallet og er bl.a. kendt for sine fine gamle kalkmalerier fra tiden kort efter kirkens opførelse.

På toppen af Nykøbingvej, som et vartegn for århundreders største glæder og sorger, ligger Hagested Kirke. Den er opført i 1100-tallet som herregårdskirke for Hagestedgaard, og er opført i romansk stil, ligesom de fleste andre kirker fra tiden. Et par hundrede år efter kirkens opførelse kom tårn og våbenhus til, og kirken fik sit hvælvede loft. Går du ind i kirken, så læg mærke til de sjældne, gamle kalkmalerier fra 1200-tallet, og bemærk også altertavlens fine træskærerarbejde. Er kirken lukket, så kan du kontakte kirkens graver, og lave en aftale om at komme ind. 

For nogle mennesker kan kirkens monumentale arkitektur og ældgamle historie og traditioner virke som en barriere. ”Det kan da ikke have nogen betydning i dag?” Men vi der færdes her: Menighedsråd, medarbejdere og menighed, synes alligevel at bagved det fremmede og historiske, skjuler der sig et budskab, der har noget at sige til hvert eneste hjerte – også i dag. Det forsøger vi at formidle.

Hagested menighedsråd har som målsætning at opbygge et fællesskab, hvori evangeliet kan forkyndes. Det forsøger vi gennem:

  • Arbejdet skal synliggøre kirken
  • Samarbejde med lokale institutioner og foreninger
  • Afprøve nye musikalske veje og gudstjenesteformer

Og selvfølgelig gør vi os også umage om at være til rådighed ved livets store korsveje: barnedåb, bryllup og begravelse.


Kontakt og læs mere på: www.sogn.dk/hagested eller www.facebook.com/hagestedkirke.

Senest opdateret 29-03-2022