Hagested Naturbørnehus

Hagested Naturbørnehus er en del af Dagtilbudsområde Katrinedal. Naturbørnehuset har til huse i den gamle skole i Hagested og samarbejder tæt med nærområdet

Børnehuset blev i 2016 certificeret Grønne Spirer Institution.

Grønne Spirer er Friluftsrådets mærkningsordning for børneinstitutioner der arbejder med udgangspunkt i læringsmål omkring naturen, samt støtter det sunde børneliv.

I 2017 fik børnehuset yderligere tildelt Spring Ud i Naturen flaget – også fra Friluftsrådet, da der gennem hele året er blevet arbejdet med læring både i forhold til natur og bevægelse/motorik.

Læringsmålene dokumenteres dagligt for forældre på Børn i Holbæk.

Hagested Naturbørnehus er et spændende sted for her er trivsel, læring, natur, motorik og social integration blandt de mange prioriteter, som husets ånd bygger på. Børnene opholder sig udendørs dagligt, men deres frokost indtages i familiegrupperne indendørs. Alle læringsmål og daglige aktiviteter foregår på børnehusets udearealer, f.eks er bålmad fast på ugeplanen (med mindre vejret ikke tillader det).

Nærområdet benyttes ofte til ture hvor naturen opdages, sanses og indtages.

Familiegrupper

I Hagested Naturbørnehus er børnene delt op i familiegrupper. Til hver familiegruppe er der tilknyttet en fast voksen som er kontaktperson for børnene i gruppen.

Vi bruger vores familiegrupper når vi spiser, holder fødselsdage, tager på tur.

Familiegrupperne er dannet på tværs af alder, og ud fra relationer mellem børnene. 

Balancebane - vi øver os i at kunne selv

Bålmad tilberedes med børnene 

          

Læring i naturen for vuggestuebørn

Vision og ønsker for fremtiden.

  • Mere indhold i hverdagen til opfyldelse af Naturprofilen (f.eks. besøgsdyr)
  • Et tættere samarbejde med lokalforum omkring Shelterpladsen, udbygges med motoriske redskaber (klatrenet, koldbøttestænger, vippe el.a.)
  • Synliggørelse ud ad til – banner mod Nykøbingvejen, samt vindue i plankeværket også til børnehaven
  • Tovbane i vores granskov
Senest opdateret 25-03-2022