Borgermøder

Lokalområdets borgermøder

Fotoet er fra det offentlige møde i august 2017, hvor arbejdet med hvidbogen blev sat i gang.

Hvert år holder Hagested Lokalforum/Beboerforening 4 offentlige møder.
Nogen gange drøftes lokale udviklingstiltag,  konkret emne som tages op til debat. 
Andre gange forelægges nye tiltag og ideer, hvor Hagested Lokalforum/Beboerforening ønsker at høre borgernes holdning til sagen. 

På møderne orienterer de "4 søjler" (foreninger og frivillige) om hvilke aktiviteter der  arbejdes med.

Ofte er der inviteret politikere med til møderne, så man kan høre, kommunens holdning til emnet.

Senest opdateret 29-03-2022