Spring til indhold

Beskrivelse af området

Hagested er et af Holbæk kommunes 18 lokalområder. Ud over Hagested by består lokalområdet af landsbyerne Ny Hagested, Hagested Huse, Hagesholm, Audebo, Gurede, Mårsø og Mårsø Huse. I lokalområdet bor ca. 1250 beboere.

                                   

Kort over lokalområdets udstrækning

 

Bebyggelse 
Hagested by består af den gamle bebyggelse og senere er der kommet parcelhusbebyggelse. En del af disse er storparceller, hvor mindre dyrehold er tilladt.
Desuden er der en del lejeboliger - både små og store.

Trafikforhold
I Tuse, ca. 4 km. syd for Hagested,er der tilkørsel til  RUTE 21. Motorvej mod København og motortrafikvej til Odden.

Der er desuden togforbindelse - én gang i timen - fra Ny Hagested til Holbæk og Nykøbing Sjælland og busforbindelse i lokalområdet.

Skole
Børnene fra lokalområdet går i Tuse skole, hvortil der er busforbindelse.

Hagested Naturbørnehus 

er en integreret institution med både børnehave og vuggestue.

Kultur og sport
I Hagested finder du Huset i Hagested, kultur og forsamlingshus, Hagested Hallen og Hagested Kirke, så der er gode muligheder for sport og kulturelle arrangementer.
I Aktivitetshuset - de gamle skolebygninger - huses flere foreninger, som også integrerer sig i lokalområdet.

Natur og stier
Hagested-området ligger midt i den skønne natur.
Her kan du se et kort over stier i området (link til kort)

Der er mange mulighed for at færdes på stierne i området og i respekt for naturen nyde dyre- og fuglelivet der. Med broen over kanalen, er der skabt mulighed for at komme på skovtur på den nordlige side af kanalen.

Cykelruter i området
Der er skabt mulighed via stier at køre under rute 21 - videre mod Gislinge. Endvidere er der cykelsti langs kanalen til Audebo, hvor Isefjordsstien løber.
 Her kan du se kommunens planer for Hagested-området
Link til kommuneplanen 

Går du i flyttetanker ?
Overvejer du at flytte til Hagested eller til Holbæk kommune, kan du se flere videoer og få mere indtryk af kommunen på dette link: Flyt til HolbækFeedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen