Spring til indhold

Erindringer

Hvorfor er det vigtigt at bevare vores lokalhistorie?

Noget om erindringer

Det kan ikke komme som nogen overraskelse for nogen, når jeg påstår, at man kan lånebøger på biblioteket. Bøger - som kan give dig god underholdning, men også bøger, som kan give dig viden. Bøger - som kan fortælle dig om, hvordan ting hænger sammen. Hvis vi tænker lokalhistorie, så kan du altså finde viden om lokalhistorie på biblioteket. Hvis vi nu tænker os, at biblioteket lige pludselig ikke var der mere, så kunne du ikke få denne viden. Hvad vil jeg så med det? Jo, jeg vil prøve overføre dette til følgende:

Hvem er det, som har været nærmest på lokalhistorien? Det er de mennesker, som har boet i lokalområdet. Det er dem, som har den store viden om vores fælles lokale fortid. Det er dem, som skal give lokalhistorien videre til kommende generationer.

Kender du Lars Lilholt? Han er komponist og sanger. I en af hans sange, synger han: ” …når mennesket dør, er biblioteket tomt ….”. Dermed mener han, at når et menneske dør, forsvinder der viden. Al den viden, som dette menneske har erhvervet sig gennem hele sit liv. Denne viden går tabt! …..den går tabt for os andre! Og det er en virkelig stor skam. Du kunne måske være med til at ” bevare ” lokalhistorisk viden for eftertiden. En måde at gøre det på er, at nedskrive sine erindringer, små som store. Lad være med at spekulere på, om andre nu også skulle have interesse i erindringerne, for på en eller anden led har de det. Og andre kunne i første omgang være den nærmeste familie, og i anden omgang vores efterkommere. De næste generationer.

Sådan som verden forandrer sig og den hurtighed, hvormed den gør det, indikerer, at kommende generationer ikke kommer til at opleve de ting og de rammer, som du har gjort. Derfor er det vigtigt.

Vores efterkommere, kommende generationer, vil have godt af denne viden, og har vi ikke en form for pligt til i hvert fald at give dem en mulighed for at få den. De bliver ikke bedre mennesker ved at kende fortiden. Og dog. Viden om fortiden sætter mange ting på plads. Også lokal viden. Lokalhistorisk viden. I sidste ende modtager Lokalhistorisk Arkiv gerne dine erindringer til gavn for eftertiden.

Billedet forestiller folkeholdet på Hagestedgård i 1904.

Bent Olsen, Lokalhistorisk Arkiv, Juli 2001Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen