Spring til indhold

Færgekro eller færgehus i Audebo?

Færgekro eller færgehus i Audebo? Færgestedet har måske ikke haft det helt store antal overførsler,men har sikkert alligevel været anvendt af i hvert fald lokalbefolkningen på begge sider.

Hvad enten stedet har heddet det ene eller det andet. Så har det ligget der. I Audebo. Beliggende på nuværende Aage Paybergs Vej. Se blot på udsnit af kort redigeret sidst i 1914. Kortet fortæller os endvidere, at der ikke har været yderligere bebyggelse på stedet på det tidspunkt. Det samme gør et maleri malet af Carl Hansen fra Hagested. Carl Hansen skulle have benyttet udtrykket ”Færgekro” om huset. Maleriet indikerer - som kortet – ingen yderligere bebyggelse lige i nærheden.

Ud fra betegnelsen på huset, den ene eller den anden, må vi kunne slutte, at husets mandlige beboer har ernæret sig ved færgeri. Altså, der har været et færgested. Går vi ud fra andre tidligere færgesteder i vores lokalområde- her tænker jeg på nuværende Holbæk kommune –færgesteder som Snave færgested og Østre færgested på Orø eller færgestederne ved Munkholm og Hørby, som alle har været fæstet, så kunne et godt gæt vel være, at det samme har været tilfældet for færgestedet i Audebo.

Jeg har dog desværre ikke på nuværende tidspunkt nogen dokumentation på dette, men færgestedet kunne have været et fæste under Hagestedgård?? Færgestedet har måske ikke haft det helt store antal overførsler, men har sikkert alligevel været anvendt af i hvert fald lokalbefolkningen på begge sider. Vi skal jo lige tænke på, hvor ” langt ” det dengang måtte have været– med datidens næsten ufremkommelige veje med opkørte hjulspor –at tage hele turen rundt om Lammefjorden, hvad enten man kom nordfra eller sydfra. Oplysninger om færgemand/mænd og huset er som sagt få. Folketællingerne fra 1837 og 1845 fortæller om en færgemand Nicolai Nielsen, gift med en Margrethe Klausdatter. Øvrige tællinger indtil 1890 oplyser ikke noget om færgemænd?? Men omkring inddæmningen af Lammefjorden og erstatninger i den anledning oplyses det, at færgemanden fik 10.000 kr. i erstatning på baggrund af ødelagt færgefart. Men boede færgemanden på det tidspunkt i Audebo??

Huset var der. Om dette er oplyst, at der skulle have været et lille udsalg af dagligvarer mest til salg for områdets fiskere. Endelig skulle huset være brændt engang omkring 1930-35?? For mig er Carl Hansens billede meget spændende, og har sat fantasi og spørgsmål i gang.

Bent Olsen

Lokalhistorisk Arkiv 2002

 Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen