Spring til indhold

Grydebanken

Kender du Grydebanken?

Kender du Grydebanken på Hagested Enge?

Oprindelsen af navnet kan ikke dokumenteres, men den tidligere ejer, Keld og hans familie mener, at det stammer tilbage fra før Lammefjorden blev inddæmmet. Dengang gik strandbredden helt op til Engstien, hvor man den dag i dag kan finde strandskaller. Når man stod på sandbanken og så ud over vandet (nu engene mod kanalen) lignede området en stor gryde.

I flg. andre ældre Hagestedborgere, bekræftes det, at stedet hedder Grydebanken.

I dag ligger der en dejlig borde/bænkeplads på skråningen af banken.Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen