Spring til indhold

Hagested gamle præstegård

Lidt historie omkring den gamle præstegård i Hagested

Houmosegård er ikke den eneste af de rigtig gamle “Hagested-bygninger“, som har måttet lade livet i fremskridtets navn. Det kan disse to billeder dokumentere.

Hagested gamle præstegård ved Tuselågevejen få meter fra kirkegårds muren, set fra syd og set fra nord. Billederne er fra 1934: et skelsættende år for Hagested.
Vejen fra Tuselåge og nordpå mod Odsherred skulle moderniseres. Den voksende trafik krævede bedre veje og en mere fornuftig linjeføring. Så langt, så godt. Men disse nye tiltag og forbedringer medførte desværre, at enkelte bygninger lå i vejen for udviklingen og måtte fjernes pga. deres placering. For Hagesteds vedkommende gik det ud over den gamle præstegårdsbygning, en efter sigende smuk stråtækt bindingsværks gård fra 1836. Stuehuset, som rummede 14 værelser, lå mod syd med facaden ud mod den 3/4 td. land store præstegårdshave. På trods af at den gamle præstegård var fredet i klasse 1 fik den blot en levetid på tæt ved 100 år. Af billederne kan det dog tydelig ses, at det var enten præstegården eller kirkegårds muren med en del af kirkegården, som skulle fjernes for at give plads for og tilgodese trafikken.


Hagested gamle præstegård tabte, men som et plaster på såret kom så bygningen af den nye præstegård, som bestemt ved sin hovedbygning er værd at se på.


Bent Olsen
Holbæk Lokalhistoriske ArkivFeedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen