Spring til indhold

Højvangsgården

Højvangsgårdens placering på Præstebrovej er nok kendt. Hvad der måske kan være nyt for nogen er, at gården er en “udflyttergård”- som den eneste i Gammel Hagested.

Højvangsgårdens placering på Præstebrovej er nok kendt. Hvad der måske kan være nyt for nogen er, at gården er en “udflyttergård”- som den eneste i Gammel Hagested. Nu har Gammel Hagested aldrig været et eksempel på en typisk landsby. Antallet af gårde har været få. Det kan have ligget i Hagestedsgårds nære beliggenhed. Byens gårde havde ingen jordtilliggender øst for byen. De få gårde har heller ikke ligget tæt sammen omkring et gadekær. Fælles for dem har været, at de var fæstegårde under Hagestedgård. Ligeledes har næsten alle gårdene oprindeligt været firlængede. Udsagnene kan dokumenteres ud fra udsnit af matrikelkort fra 1806.

 

Højvangsgårdens oprindelige placering har været i den nordvestlige del af Gammel Hagested, matr. nr. 12.

Her ses de tilbageværende bygninger på nuværende adresse: Damvej 21-23.

 

 

Den gamle Højvangsgård var i samme slægt gennem mange år. En Christian Hansen overtog gården som fæster i 1900 og blev arvefæster i 1911. Han var født på ejendommen i 1863 som søn af en Lars Hansen. Lars Hansens far Hans Nielsen havde også været fæster på gården. Det var Christian Hansen, som “flyttede” Højvangsgården uden for byen. Det var kort efter, han havde overtaget gården i 1900.

Senere ejere af Højvangsgården: Niels Ivar Jensen, Bent Mikkelsen, Leif Helge Rasmussen og Torben Christensen(nuværende).

 

Bent Olsen

Lokalhistorisk Arkiv

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen