Houmosegaard

Lidt historie omkring den gamle præstegård i Hagested

Houmosegaard - Den forsvundne gård

Keld Rasmussen fortæller om familiens slægtsgård

En dag da jeg mødte Keld Rasmussen nede på Engene, kom vi til at tale om, at man kalder stedet for ”borde-/bænkepladsen”, men at han og hans familie altid har kaldt stedet for Grydebanken. Stedet er en del af jorden til familiens slægtsgård, der indtil 1980 lå på Damvej over for skolen. Det lød interessant, så vi aftalte, at mødes og snakke om gamle dage og om hans families slægtsgård.

Over en kop kaffe fik vi så senere en rigtig god snak om slægtsgården, som har været i familiens eje fra gårdene blev udstykket fra Hagestedgård. Gården, en flot stråtækket ejendom med 3 skorstene - blev drevet af Kelds forældre Poul og Signe Rasmussen med dyr og 65 tdl. Efter faderens alt for tidlige død i 1964 drev Signe Rasmussen gården videre ved sønnernes og en god karls hjælp.

Gårdens jorder er en typisk stjerneudstykning – d.v.s. at arealet er smalt oppe i byen ved gården og vier ud ned imod engene.

I 1978 købte kommunen gården, da man havde planer om at udvide skolen med en overbygning beliggende på den nordlige side af Damvej. Signe Rasmussen fik 2 år til at fraflytte gården og byggede sig et dejligt hus til venstre for Engstien, på et areal tilhørende slægtsgården. I 1980 flyttede Signe ind i sit nye hus og gården blev revet ned.

   

Billede: Gården som den så ud i 1945                        Billede: Gården lå til højre for Engstien

En del af arealet – engene for enden af Engstien – forblev i familiens eje og tilhører Keld. Familien er meget glade for stadig at have del i slægtens jorder, som ligger meget naturskønt. De nyder freden og roen på engene. 4 gange i løbet af jagtsæsonen holder de jagt, for der er et rigt dyreliv på engene.

Keld er dog meget ærgerlig og ked af at nogle folk, på trods at skiltningen, færdes så respektløst i området med løse hunde, der skræmmer både mennesker og dyr.

Kommunen forpagtede den resterende jord ud til Hagestedgård, som havde tilstødende marker.

Skolestrukturen ændrede sig, og planerne om at bygge en større skole med overbygning i Hagested blev skrinlagt, men en del af arealet blev senere anvendt til udvidelse af sportspladsen og opførelse af Hagested Hallen. Omkring 1985 blev den sydvestlige del udstykket og solgt. VAB byggede rækkehuse og senere kom HD-ejendommene til.

Gårdens jorder har bidraget til en væsentlig udbygning af byen, selv om det ikke blev til en stor ny skole.

Senest opdateret 29-03-2022