Møllegården

Møllegården og “Møller-Trine”. I ethvert sogn har beboerne haft deres liv og deres skæbner. Store og små. Mere eller mindre voldsomme. Nogle har været selvforskyldte, andre uforskyldte. Læs historien om "Møller-Trine" her

Møllegården og “Møller-Trine”

I ethvert sogn har beboerne haft deres liv og deres skæbner. Store og små. Mere eller mindre voldsomme. Nogle har været selvforskyldte, andre uforskyldte.

Den 5. august 1839 afsagde retten i Holbæk dom i en sag. En “Møller-Trine” dømtes for at have givet sine 2 mænd gift og dermed forsøgt at ombringe dem. Endvidere blev hun dømt skyldig i meddelagtighed i brandstiftelse.

“Thi kendes for ret. Arrestantinden Enken Cathrine Kirstine Margrethe Pedersen af Hagested bør have forgjort sin Hals og at steiles. Så bør hun og at bøde 40 lod Sølv til Cammerherre Oberrstlieutenant Grevenkop-Castenschiold på Hørbyegård samt 40 lod Sølv til Kongen og betale i Erstatning til Landbygningernes Brandforsikring 1847 Rbd 24 sh Sølv samt til Assurancecompagnietpå Vare og Effekter i København 1964 Rbd 35 sh i Sølv. Ligeledes bør hun betale alle af hendes Arrest, denne Sag og Straffens Execution lovligflydende Omkostninger og deriblandt Salair til hendes Defensor Procurator Arboe 20 Rbdsølv såvelsom Dietpenge for hans Reiser i Sagen efter Holbek Amtmandsskabs Bestemmelser.

Det Idømte udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen iøvrigt efterkommes under Adfærd efter Loven.”

Holbek den 5. August 1839, Christensen const

Dommen blev appelleret til Landsover- samt Hof- og Stadsretten, der stadfæstede under-rettens dom. Der blev så appelleret til Højesteret. Højesterets dom faldt den 28. oktober 1840. Igen stadfæstelse. Samtlige tilforordnede indstillede hende dog samtidig til benådning. Dette blev anbefalet kongen, som ændrede dommen til hensættelse i Københavns Tugthus for livstid. Møllerenken Cathrine Kirstine Margrethe Pedersen, Hagested sogn, Tudse herred, Holbæk amt, blev til fange nr. 204.

I en protokol fra Københavns Tugthus står der under den 26. januar 1842:“Fange nr. 204: Død."

Det var hvad samfundet dengang mente, men havde det ret i sin vurdering og sin handlen og dermed i sin indblanding i Cathrines liv og skæbne? Et menneske blev anklaget! Et menneske blev dømt! Et menneske fik eftermælet: Morderske og brandstifter. Men var det nu sandheden? Ud fra sagsakterne var beviserne mod Møller-Trine bestemt ikke overvældende, og dertil kom, at hendes adfærd konstant svingede mellem sløvhed og stærkt forvildet sindstilstand.

Jeg har i al beskedenhed forsøgt, at rejse tvivl om dommen i en bog med titlen: Fange nr. 204 Skyldig / ikke skyldig. Den kan lånes på Holbæk Lokalhistoriske Arkiv.

I bogen er der mulighed for at læse mere om sagen mod “Heksen fra Hagested”, som var opvokset som datter på den gamle Møllergård og som senere i livet overtog både den og den tilhørende Hagested Mølle.

Historien om Møller-Trine blev for nogle år siden bragt i et ugeblad. Her fortaltes det, at det var møllen, som Cathrine skulle have sat ild til, og som derfor skulle være nedbrændt. Det er usandt. Politirapporten over den brand, som Cathrine blev beskyldt som anstifter til, fortæller, at det var selve Møllergården, som nedbrændte, og det var også den, der blev udbetalt erstatning for, viser forsikringspapirer. Møllergården blev genopbygget. En ny møllerfamilie kom til, men Hagested havde fået sin “heks”.

 

 

Luftfoto af den genopbyggede Møllegård

Bent Olsen

Lokalhistorisk Arkiv

Maj 2001I

Senest opdateret 29-03-2022