Spring til indhold

Audebo Plantage

Nyd en gåtur i Audebo Plantage

Audebo Plantage.

Hvis du vil en tur i Audebo plantage, skal du fortsætte over broen for enden af engstien, du kan enten gå til højre eller venstre og du vil her gå langs Audebo Plantagen, som du kan gå ind i, hvis du går et stykke hen af en af stierne.

Stien til højre fører til Audebo/ Nykøbingvej og stien til venstre fører til Øvejen / Gislinge, hvor der flere steder er stier ind i skoven.

Audebo plantagen er beliggende på en gammel fjordbund. En stor del af lammefjorden blev inddæmmet og tørlagt før århundredeskiftet og anvendt til dyrkning af f.eks. gulerødder og kartofler.

Plantagen blev plantet under 2. verdenskrig og er således en ung skov, derfor kan man flere steder finde sand/muslingeskaller, som vidner om, at det engang har været fjord.

Skoven:

I selve skoven er der plantet mange forskellige træsorter, bl.a. birk, rødel, skovfyr, østrigsk fyr, rødgran, ædelgran m.m..

Flere steder kan man gå ad snoede stier/ skovveje og overalt ses både rådyr, ræve og egern.

Går du en tidlig morgentur, kan du høre en række almindelige fugle synge, såsom gærdesmutte, bogfinker, skovduer, rødhals, solsort, sangdrossel, havesanger, munk, gulspurv, sortmejse, musvit , blåmejse og mange flere og det er ligeledes helt almindelig at høre flagspætten slå på træstammerne.

I foråret kan man opleve vibens parringsspil og mange andre fugle, som rødben, dobbeltbekkasin, tårnfalk og rørhøg.

Audebo Plantage er privatejet, med offentlig adgang til skoven, hvilke vil sige, at du må være i skoven fra solopgang til solnedgang.

Det er et fantastisk sted at gå og opleve naturen, man skal bare huske at gå på stierne og at hunden skal være i snor og ridning er forbudt, netop for at passe på dyrelivet og skoven.

Hvis man ikke vil gå den lange vej til plantagen, kan man køre mod Nykøbing Sjælland, dreje til venstre ad Hagesholmsvej og køre ca. 1 km., hvor der er mulighed for at parkere i skoven.Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen