Spring til indhold

Stier

Hagesteds skønne stier.

Hagested har et udbygget stisystem, der forbinder de enkelte dele af byen og det er nemt at komme ud i den dejlige natur - både for gående, løbere og cyklister. 

Mange benytter stierne til en løbetur - andre blot til en travetur ud i naturen.
Når man når broen over kanalen kan man mod højre komme til Audebo og mod venstre til Gislinge. Stien er ført under rute 21, 

Audebo Plantage ligger frem, når du kommer over broen, så der er også mulighed for en skovtur. Læs om Audebo Plantage her. 

Oversigt over stier

 

Istidsruten er en cykelrute rundt i Istidslandskabet på Sjælland.

Denne rute går gennem Lokalområdet fra Nykøbingvej ned af Engstien til broen over kanalen og videre til Audebodæmningen.
Den åbner op for turister, som kan bruge shelterplads og alle de lokale stier.
Læs mere om Istidsruten her.

Vision for udbygning af stisystemet

Med placering af istidsruten gennem Hagested vil der potentielt være flere cyklister der passerer gennem byen. De får mulighed for en mere spændende rute på vej mod Audebodæmningen. 

Det vil kræve god skiltning af ruten for at cyklisterne kan finde vej via Hagested Engsti og over kanalbroen.

Den største barriere for at tiltrække flere cykelturister til denne rute er grusbelægningen på kanalvejen mellem Øvejen og Avdebodæmningen. Denne belægning er i dag en blød grusbelægning, der gør kørsel med cykler meget vanskelig og ubekvem. Det vil være helt nødvendigt at udskifte den med en anden type stabilgrus, der gør det muligt at opnå en fast og stabil belægning velegnet til cykler og f.eks. klapvogne. Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen