Spring til indhold

Strategier

Her beskrives Hagested lokalområdes strategier

Strategi for lokalområdets udvikling.

Hagested lokalområde gør forskellen

Hagested lokalområde er en del af Holbæk Kommune og strategien ”Hagested gør forskellen” mål og indsatser skal afspejle Hagested lokalområdes rolle i Holbæk kommunes udvikling. Det betyder at Holbæk kommune har en opgave i forhold til at skabe sammenhæng mellem henholdsvis de kommunale visioner og handleplaner og Hagested lokalområde ønsker til udvikling. Denne sammenhæng vil være med til at skabe et engageret og aktivt lokalområde, der føler stolthed omkring deres lokalområde og oplever, at arbejdet bakkes op af både politikere og administration i Holbæk Kommune.

 

Modellen illustrerer at udviklingstiltag både startes i Holbæk Kommune og i Hagested Lokalområde. Den store opgave består i at koordinere de forskellige tiltag, så de skaber mest mulig værdi lokalt og for Holbæk Kommune som helhed.

 Strategien skal bidrage til at:

  • Vi er foregangslokalområde, der skaber stærke lokale samarbejder på tværs af foreninger, virksomheder og kommune
  • Vi sammen skaber grobund for en aktiv landsby med et stærkt lokalt sammenhold
  • Vi sammen skaber grobund for udvikling af nye boligområder med alternative boformer
  • Vi sammen udnytter naturen og arbejder mod gode rekreative områder og et velfungerende stisystem
  • Vi bliver flere borgere i Holbæk Kommune gennem en lokal funderet bosætningsindsats
  • Vi i forbindelse med udvikling af vores lokalområde i videst mulige omfang indtænker udbygningen af den digitale infrastruktur og tager de teknologiske muligheder i anvendelse
  • Vi arbejder for at opretholde trafikforbindelser, der sikrer bedst mulig adgang til den landsdækkende trafik og dagligvarebutikker

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen