Spring til indhold

Visioner

Hagested er et lokalområde i vækst.... vi spirer, vi gror og vi blomstrer

Hagested lokalområdes overordnede vision

Lokalområdet skal med sin beliggenhed tæt på vand i form af Holbæk Fjord og Lammefjorden og med sine mange varierede landskabstyper være tiltrækkende for borgere som ønsker at bosætte sig i et område, hvor mulighederne for at bo tæt på grønne områder er til stede. Det skal understøttes af:

  • En aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement
  • Gode muligheder for udvikling af ny boligområder med alternative boformer, hvor det er muligt at etablere bofællesskaber hvad enten det er i form af eje-, leje- eller andelsboliger
  • Let adgang til rekreative områder i form af fortsat udvikling af åbne stisystemer, hvor alle har adgang
  • Gode trafikforbindelser primært til Holbæk, dels i form af opretholdelse af nuværende busforbindelser, men også alternative former eksempelvis flextrafik, delebilsordninger, mv. som sikrer bedst mulig adgang landsdækkende trafik og dagligvarebutikker
  • Udvikling af byen i harmoni med eksisterende bebyggelser herunder sikring mod at bygninger får lov at forfalde og skabe "lokale øjebæer”
  • Gode muligheder for at give alle lige adgang til den bedst tilgængelige it-infrastruktur


Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen