Spring til indhold

Hagested Lokalforum/Beboerforening

Foreningen er for alle i LOKALOMRÅDET. Hagested Lokalforum/Beboerforening er nedsat som bindeled mellem lokalområdet og kommunen – for at skabe bedre dialog mellem borgerne og politikerne.

Hagested Lokalrådet og Hagested Beboerforeningen blev på et borgermøde den 14. april 2015 sammenlagt til en forening - Hagested Lokalforum/Beboerforening
Se vedtægterne for foreningen og referat fra Borgermødet her.

Se alle høringssvar og referater fra møder her.

På en stiftende generalforsamling den 19. juni 2019 blev Hagested Lokalforum udskilt fra Hagested Beboerforening, så navnet igen blev Hagested Beboerforening.
Årsagen til udskillelsen af Hagested Lokalforum var, at kommunens regler for godkendelse af et lokalforum, samt for udbetaling af kommunalt tilskud var, at alle med interesse i at støtte foreningens formål skulle være medlem uden kontingentbetaling.

Link til Hagested Beboerforening

 Feedback

Sidst opdateret

15.04.2022

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen